Historien om Struer

Struer er en by, der kan dateres helt tilbage til 1600-tallet! Dét og meget, meget mere vil vores kloge historielærer, Ole, fortælle om, når han gennemgår de mest markante
begivenheder for tilblivelsen af Struer.

1600: Ladeplads for Holstebro

De første mange år af Struers historie var byen en ladeplads, som det hed dengang. En ladeplads er et oplagringssted, hvor man blandt andet kunne fragte træ til og fra, for så at distribuere træet videre efter opholdet på ladepladsen.

1700: Handel med Aalborg

I 1700-tallet lever Struer og byens indbyggere hovedsageligt af at sælge landbrugs- og fødevarer til indbyggerne i Aalborg. De ting, som Struerboerne sælger videre til storbyboerne, er blandt andet korn, flæsk, skinker og pølser, men skibene, der fragtede vareme, havde også tømmer, tjære og stål med fra Norge.

1800: Nye sejlruter åbner nye muligheder

Inden 1825 var limfjorden lukket mod vest. Men Efter stormfloden i 1825 åbnedes en passage til Vesterhavet og i 1831 kunne det første skib sejle igennem

“Aggerkanalen”.
Efter endnu en storm i 1839 var sejlruten gennem kanalen så god, at de vestjyske byer i Limfjorden (herunder Struer) kunne starte en reel handelsrute og fragte varer til blandt andet Norge, Sverige, England, Nordtyskland, mm.

I 1855 sejlede helt op mod 1800 skibe gennem den nye kanal, der markant forbedrede Struers handelsbetingelser.

1851: Skibshandlen får en ende

I 1851 kommer 143 udenlandske skibe til Struer. 95 fra Norge, 36 fra England og 13 fra Altona. Men lige da det gik så godt, sandede “Aggerkanalen” til – samtidig med at man anlagde “Christians d. 7. kanal” ved Løgstør, så bådene fra Aalborg bedre kunne få adgang til den vestlige del af Limfjorden. Tilsandingen af “Aggerskanalen” og den nye sørute.

1865-1880: Jernbanen kommer til Struer

Anlæggelsen af jernbanen i 1865 gør for alvor, at Struer får vokseværk! Det kan tydeligt ses på indbyggertallet, der i 1870 var på 592 indbyggere, og som i 1880 var steget til 1008 indbyggere.

Op mod slutningen af 1800-tallet har Struer også fået mange nye bekvemmeligheder -Såsom kirke, en ny præstegård, privat realskole, apotek, lægebolig, dyrlægebolig, sparekasse, maskinfabrik og mange, mange andre ting.

1945-i dag: Fra ladeplads til titusindby

I 1945 boede der 6.754 indbyggere i Struer. Det var også i denne tid, at gigantvirksomheden, B&O, grundlagde “B&O Byen” lidt udenfor Struer.

I dag bor der over 10.000 mennesker i Struer, og byen kan prale af at have 4 folkeskoler, en friskole, et gymnasium (med tilhørende kostafdeling), en bymidte med mange butikker og meget mere.