Annulleringsbetingelser: Privat & Erhverv

Værelsesbookinger op til 5 værelser, kun med morgenmad

 • Afbestilling kan frit foretages indtil kl. 16.00 på ankomstdagen, derefter faktureres i henhold til bekræftelsen.

Værelsesbookinger op til 5 værelser med 1/2 pension

 • Afbestilling kan frit foretages indtil kl. 12.00 dagen før ankomst, derefter faktureres i henhold til bekræftelsen.

Værelsesreservationer fra 5 -10 værelser både, 1/4 og 1/2 pension

 • Annulleres bookingen indtil 30 dage før ankomstdagen kan hele gruppen annulleres omkostningsfrit
 • Annulleres bookingen fra mellem 30-21 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 20-14 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 75% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 14 dage før ankomst beregnes et afbestillingsgebyr på 85% af gruppen
 • Annulleringer af bookinger på ankomstdagen beregnes til 100%
 • Afbestilling af op til 10% af det ordrebekræftede antal værelser kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før ankomst

Værelsesreservationer 10-30 værelser både, 1/4 og 1/2 pension

 • Annulleres bookingen indtil 60 dage før ankomstdagen kan hele gruppen annulleres omkostningsfrit
 • Annulleres bookingen fra mellem 60-31 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 30-14 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 75% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 14 dage før ankomst beregnes et afbestillingsgebyr på 85% af gruppen
 • Annulleringer af bookinger på ankomstdagen beregnes til 100%
 • Afbestilling af op til 10% af det ordrebekræftede antal værelser kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før ankomst

Værelsesreservationer 30- 70 værelser både, 1/4 og 1/2 pension

 • Annulleres bookingen indtil 90 dage før ankomstdagen kan hele gruppen annulleres omkostningsfrit
 • Annulleres bookingen fra mellem 90-61 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 60-31 dage før ankomstdagen beregnes et afbestillingsgebyr på 75% af gruppen
 • Annulleres bookingen mindre end 30 dage før ankomst beregnes et afbestillingsgebyr på 85% af gruppen
 • Annulleringer af bookinger på ankomstdagen beregnes til 100%
 • Afbestilling af op til 10% af det ordrebekræftede antal værelser kan ske omkostningsfrit indtil 48 timer før ankomst

Selskaber & Konferencer

Der faktures ud fra følgende satser ifh. afbestilling eller reduktion af deres samlede arrangement.

Afbestillings-/reduktionsomkostning

 • 0% Indtil 45 dage før ankomst
 • 50% Indtil 14 – 44 dage før ankomst
 • 75% Indtil 2 – 13 dage før ankomst
 • 100% Indtil 0 – 48 timer før ankomst

Afbestilling af indtil 10% af det i ordrebekræftelsen anførte deltagerantal kan dog ske omkostningsfrit indtil 24 timer før arrangementets starttidspunkt, for så vidt angår arrangementer i weekends eller på helligdage dog kun indtil kl. 10.00 den umiddelbart forudgående hverdag. Der faktureres afmeldte eller udeblevne deltagere til fuld pris.